محل تبلیغات شما

  باسمه تعالی   قواعد درس اول عربی یازدهم

اسم تفضیل:

در درس فارسی با صفت برتر» و صفت برترین» آشنا شده‌اید، هرگاه بخواهیم دو چیز را با هم بسنجیم و یکی را بر دیگری برتری دهیم، از صفت برتر یا صفت تفضیلی استفاده می‌کنیم، اما وقتی می‌خواهیم یک چیز را با چیزهای دیگر (انواع مختلف) مقایسه کنیم، از صفت برترین یا صفت عالی استفاده می‌کنیم،

اسم تفضیل اسمی است كه برای بیان برتری كسی یا چیزی و یا كمتر» و یا زیادتر» بودن صفتی را در موردی نسبت به مورد دیگر بیان می كند.

اسم تفضیل در عربی بر وزن أفعَل» می آید

اسم تفضیل عربی = صفت برتر یا برترین فارسی

این جملات را از کتاب های سال قبلتان حتما به یاد دارید :

أحَبُّ عِبادِاللهِ أنفعُـهم للنّاس . محبوب ترین بندگان خدا سودمندترینـشان برای مردم است .

خَیرُ الأمورِ أوسطُـها  .  بهترین کارها میانه ترینـشان ( میانه ترین آنها ) است .

أحَبُّ الأعمالِ إلی اللهِ حِفظُ اللّسانِ  . محبوب ترین کارها نزد خدا نگهداشتن زبان است .

أعجَزُ النّاسِ مَن عَجَزَ عنِ اکتِسابِ الإخوان  . ناتوان ترین مردم کسی است که از به دست آوردن دوست ناتوان باشد .

إنَّ أحَبَّ عبادِ اللهِ ألی اللهِ أنصَحُـهم لعباده  . همانا محبوب ترین بندگان خدا نزد خدا اندرزگوترینـشان برای بنده هایش است .

أکثرُ خطایا ابنِ آدم فی لسانِه  . بیشترین گناهان آدمیزاد در زبان او است 

نکته:اسم تفضیل مانند سایر اسم‌ها می‌تواند جمع بسته شود، معمولاً جمع مکسر آن بر وزن أفاعِل» می‌آید:

مثال: أراذِل» جمع مکسر أرذَل» و أفاضِل» جمع مکسر أفضَل» و هر دو اسم تفضیل هستند.

نکته مهم:اسم رنگ‌ها بر وزن أفعَل» می‌آید اما هیچ‌کدام اسم تفضیل

نیستند؛ أخضَر، أبیَض، أسوَد، أحمَر و.» هیچ‌کدام اسم

تفضیل نیستند.

1-  چگونه ترجمه کنیم؟ صفت برتر ؟ یا برترین؟

أفعَل مِن = تر از(صفت برتر): مثل  : قارة آسیا أکبر مِن قارة اوروبا

قاره آسیا ، بزرگتر از قاره اروپا است.

مِن أفعَل : از .ترین( صفت برترین)

علیٌ مِن أشجَعِ الناسِ

علی از شجاعترین مردم است

اگر اسم تفضیل، مضاف واقع شود : صفت برترین ترجمه میشود

 أفضَلُ النّاسِ أنفعُـهم للنّاس .  بهترین ( برترین ) مردم سودمندترینـشان برای مردم است .

کلمات  رنگی؛ اسم تفضیل هستند .

2 -  اگر بخواهیم اسم تفضیل را بصورت صفت برای یک اسم  بیاوریم : برای اسم مذکر ، بر وزن افعل» و برای اسم مونث ، بر وزن فُعلی» می آید.  مثلا : علی الاکبر – زینب الکُبری

 الطالبُ الافضل   - الطالبة ُ الفُضلی .

3 .  دو کلمه خیر و شرّ» می تواند اسم تفضیل باشد .(اما این دو کلمه همیشه اسم تفضیل نیست). وقتی اسم تفضیل می شود که به معنای بهتر و بدتر ( بهترین و بدترین ) باشد .

خیرُ النّاسِ مَن نَفَعَ النّاسَ   . بهترین مردم کسی است که به مردم سود برساند .

شرّ النّاس من لا یعتقد الأمانة و لا یجتنب الخیانة. بدترین مردم كسى است كه امانت را نگاه ندارد و از خیانت دورى نكند.

إنّ شر الناس ذو الوجهین.

قطعا بدترین مردم دو چهره گانند.

خیر الکلام ما قل و دل :بهترین سخن ، کوتاه و گویاست.

 

اسْمُ الـمَکانِ

یکی دیگر از وزن‌های مهم، اسم مکان» است که بر مکان دلالت می‌کند، این اسم معمولاً بر وزن مَفْعَل» ، مَفْعَلة»  و مَفْعِل» می‌آید:

 مثال: مَلعَب»: ورزشگاه ←مکان ورزش کردن  مَطعَم»: رستوران ←مکان غذا خوردن            مَصنَع»: کارخانه ←مکان ساختن

مَدرَسة : مدرسه    /         . مَکتبَة : کتابخانه

            مَحمِل»: کجاوه←مکان حمل کردن   مَنزِل»: خانه←مکان نزول کردن       مَغرِب»: مغرب ←مکان غروب کردن

نکته: برای این‌که هیچ‌گاه وزن‌های اسم مکان را فراموش نکنید، عبارت مَسْجِد و مَعْبَد» را به‌خاطر بسپارید!

نکته: گاهی اسم مکان بر وزن مَفعَلَة» می‌آید، باید دقت داشت که این وزن به معنای مؤنث بودن کلمه نیست:

مثال:مَکتَبَة»: کتابخانه                             مَطبَعَة»: چاپخانه                                    مَدرَسَة»: مدرسه

 

تنها اسمی به عنوان اسم مکان» شناخته می‌شود که بر وزن‌های گفته شده آمده باشد، باید مراقب باشیم که هر اسمی را که معنای مکان می‌دهد، اسم مکان درنظر نگیریم؛ اسم‌هایی مانند: تَحت (زیر)، غابة (جنگل)، بِلاد (کشور)، مَدینة (شهر) و. که هیچ یک بر وزن‌های مشخص شده نیامده‌اند، اسم مکان محسوب نمی‌شوند.

نکته: اسم مکان به‌صورت جمع مکسر و بر وزن مَفاعِل» جمع بسته می‌شود:

مثال:  مَلعَب ← مَلاعِب                  مَطعَم ← مَطاعِم               مَکتَبة ← مَکاتِب               مَدرَسة ← مَدارِس


 

 

حال و صاحب حال عربی دوازدهم

پاسخ به چند سوال دانش آموزان یازدهم

افعال ناقصه (قواعد درس هفتم عربی یازدهم )

اسم ,تفضیل ,صفت ,مردم ,وزن ,، ,اسم تفضیل ,بر وزن ,اسم مکان ,صفت برتر ,جمع مکسر

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی